Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 111 380 €
Neobežný majetok
2 826 060 €
Obežný majetok
282 606 €
Časové rozlíšenie súčet
2 709 €
Pasíva
3 111 380 €
Vlastné imanie
46 807 €
Záväzky celkom
3 038 360 €
Časové rozlíšenie súčet
26 212 €
Výnosy
2 112 440 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
726 408 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 386 030 €
Náklady
2 123 670 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 119 500 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 175 €
Zisk
-11 236 €
Daň z príjmov
7 325 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-18 561 €
Adresa
Ulica:Račianska 190
Obec:83526 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00894915
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby