Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
679 261 €
Neobežný majetok
507 494 €
Obežný majetok
167 846 €
Časové rozlíšenie súčet
3 921 €
Pasíva
679 261 €
Záväzky celkom
664 127 €
Časové rozlíšenie súčet
15 135 €
Výnosy
1 328 100 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
14 891 €
Výnosy z finančnej činnosti
15 €
Náklady
1 328 097 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 319 675 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 422 €
Zisk
3 €
Daň z príjmov
3 €
Adresa
Ulica:Ul. Fraňa Kráľa 20
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17050073
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:9.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby