Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
545 540 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
493 489 €
90 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
493 489 €
100 %
100 %
Stavby
382 979 €
78 %
71 %
Pozemky
106 423 €
22 %
12 %
Dopravné prostriedky
4 086 €
1 %
0 %
Obežný majetok
51 936 €
10 %
9 %
Finančné účty súčet
51 755 €
100 %
89 %
Bankové účty
51 755 €
100 %
89 %
Pohľadávky spolu
147 €
0 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
147 €
0 %
6 %
Ostatné pohľadávky
147 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
35 €
0 %
5 %
Materiál
35 €
0 %
5 %
Časové rozlíšenie súčet
116 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
116 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby