Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 812 526 €
Neobežný majetok
1 577 514 €
Obežný majetok
234 216 €
Časové rozlíšenie súčet
796 €
Pasíva
1 812 526 €
Vlastné imanie
-10 807 €
Záväzky celkom
1 709 760 €
Časové rozlíšenie súčet
113 574 €
Výnosy
1 064 382 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
58 441 €
Výnosy z finančnej činnosti
9 €
Náklady
1 064 033 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 058 218 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 814 €
Zisk
349 €
Daň z príjmov
2 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
347 €
Adresa
Ulica:Kozmálovská cesta 9
Obec:93528 Tlmače
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17050308
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:4.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby