Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 419 725 €
Neobežný majetok
1 318 267 €
Obežný majetok
100 213 €
Časové rozlíšenie súčet
1 244 €
Pasíva
1 419 725 €
Vlastné imanie
15 071 €
Záväzky celkom
1 382 269 €
Časové rozlíšenie súčet
22 385 €
Výnosy
1 051 117 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 207 €
Výnosy z finančnej činnosti
11 €
Náklady
1 050 598 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 050 546 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
52 €
Zisk
519 €
Daň z príjmov
59 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
460 €
Adresa
Ulica:Nitrianska 61
Obec:94201 Šurany
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17050316
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby