Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Československej armády 24, Martin

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 533 697 €
Neobežný majetok
5 907 031 €
Obežný majetok
626 666 €
Pasíva
6 533 697 €
Vlastné imanie
364 516 €
Záväzky celkom
6 162 625 €
Časové rozlíšenie súčet
6 556 €
Výnosy
3 005 469 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
374 752 €
Výnosy z finančnej činnosti
82 €
Náklady
3 242 763 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 230 351 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 413 €
Zisk
-237 294 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-238 065 €
Adresa
Ulica:Československej armády 24
Obec:03601 Martin
Okres:Martin
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17050499
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:4.4.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby