Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 246 896 €
Neobežný majetok
3 023 890 €
Obežný majetok
221 788 €
Časové rozlíšenie súčet
1 218 €
Pasíva
3 246 896 €
Vlastné imanie
498 934 €
Záväzky celkom
2 731 930 €
Časové rozlíšenie súčet
16 031 €
Výnosy
2 009 077 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
194 063 €
Výnosy z finančnej činnosti
23 €
Náklady
2 008 128 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 992 455 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 673 €
Zisk
949 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
945 €
Adresa
Ulica:Cabajská 6
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17054222
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.3.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby