Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 125 341 €
Neobežný majetok
2 601 303 €
Obežný majetok
1 523 069 €
Časové rozlíšenie súčet
969 €
Pasíva
4 125 341 €
Vlastné imanie
1 906 879 €
Záväzky celkom
2 152 103 €
Časové rozlíšenie súčet
66 360 €
Výnosy
2 727 155 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
122 275 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 370 587 €
Náklady
2 682 730 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 682 699 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
31 €
Zisk
44 425 €
Daň z príjmov
11 152 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
33 273 €
Adresa
Ulica:Sibírska 1
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17055385
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby