Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 839 800 €
Neobežný majetok
13 712 900 €
Obežný majetok
5 125 760 €
Časové rozlíšenie súčet
1 135 €
Pasíva
18 839 800 €
Vlastné imanie
372 944 €
Záväzky celkom
17 347 300 €
Časové rozlíšenie súčet
1 119 520 €
Výnosy
28 111 300 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 925 300 €
Výnosy z finančnej činnosti
198 950 €
Náklady
26 008 900 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
25 996 400 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 421 €
Zisk
2 102 420 €
Daň z príjmov
45 351 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 057 070 €
Adresa
Ulica:Palárikova 2311
Obec:02216 Čadca
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17335469
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby