Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
20 848 181 €
Neobežný majetok
15 481 805 €
Obežný majetok
5 366 375 €
Pasíva
20 848 181 €
Vlastné imanie
3 156 846 €
Záväzky celkom
16 850 895 €
Časové rozlíšenie súčet
840 440 €
Výnosy
29 958 027 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
28 193 212 €
Výnosy z finančnej činnosti
158 626 €
Náklady
29 349 807 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
29 334 261 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
15 546 €
Zisk
608 220 €
Daň z príjmov
21 861 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
586 360 €
Adresa
Ulica:Palárikova 2311
Obec:02216 Čadca
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17335469
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby