Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
29 915 474 €
Neobežný majetok
23 568 433 €
Obežný majetok
6 339 329 €
Časové rozlíšenie súčet
7 712 €
Pasíva
29 915 474 €
Vlastné imanie
-10 290 621 €
Záväzky celkom
38 262 579 €
Časové rozlíšenie súčet
1 943 517 €
Výnosy
39 507 903 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
37 273 478 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 234 425 €
Náklady
35 143 691 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
35 141 143 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 549 €
Zisk
4 364 212 €
Daň z príjmov
22 334 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 341 877 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 581/2
Obec:97201 Bojnice
Okres:Prievidza
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:17335795
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby