Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestská poliklinika Dubnica

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
27 944 €
Obežný majetok
27 944 €
Pasíva
27 944 €
Vlastné imanie
27 520 €
Záväzky celkom
423 €
Výnosy
214 361 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
15 184 €
Výnosy z finančnej činnosti
199 177 €
Náklady
165 160 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
164 524 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
636 €
Zisk
49 201 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
49 201 €
Príjmy218,3 tis. €
Granty a transfery
91,3 %
Nedaňové príjmy
8,7 %
Mestská poliklinika Dubnica
priemer odvetvia*
Výdavky213,2 tis. €
Tovary a služby
43,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
40,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
15,7 %
Mestská poliklinika Dubnica
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 1288/116
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17336244
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:24.7.1996
SK NACE:86 220 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby