Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
8 780 419 €
Neobežný majetok
8 436 185 €
Obežný majetok
340 324 €
Časové rozlíšenie súčet
3 909 €
Pasíva
8 780 419 €
Vlastné imanie
-121 406 €
Záväzky celkom
8 885 788 €
Časové rozlíšenie súčet
16 037 €
Výnosy
3 688 132 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
700 014 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 988 118 €
Náklady
3 707 706 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 051 022 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
656 684 €
Zisk
-19 574 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-19 574 €
Adresa
Ulica:Pri vinohradoch 267
Obec:83106 Bratislava - Rača
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:30804191
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.5.1993
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby