Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 614 937 €
Neobežný majetok
3 839 086 €
Obežný majetok
755 733 €
Časové rozlíšenie súčet
20 118 €
Pasíva
4 614 937 €
Vlastné imanie
3 472 984 €
Záväzky celkom
940 303 €
Časové rozlíšenie súčet
201 650 €
Výnosy
5 101 078 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
5 101 078 €
Náklady
5 068 458 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 066 882 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 576 €
Zisk
32 620 €
Daň z príjmov
12 649 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
19 971 €
Adresa
Ulica:Nábrežie mládeže 87
Obec:94901 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitra
Podiel:50 %
Základné údaje
IČO:31436200
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:21.5.1993
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby