Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

I.Svätojurská, akciová spoločnosť

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
806 457 €
Neobežný majetok
700 864 €
Obežný majetok
103 543 €
Časové rozlíšenie súčet
2 050 €
Pasíva
806 457 €
Vlastné imanie
320 031 €
Záväzky celkom
64 090 €
Časové rozlíšenie súčet
422 336 €
Výnosy
584 120 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
584 120 €
Náklady
589 390 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
588 928 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
462 €
Zisk
-5 270 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 270 €
Adresa
Ulica:Na pažiti 4E
Obec:90021 Svätý Jur
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Svätý Jur
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31437567
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:10.6.1993
SK NACE:02 200 Ťažba dreva
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby