Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

LESY mesta Levoča, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 128 696 €
Neobežný majetok
351 208 €
Obežný majetok
1 676 625 €
Časové rozlíšenie súčet
100 863 €
Pasíva
2 128 696 €
Vlastné imanie
693 779 €
Záväzky celkom
1 236 242 €
Časové rozlíšenie súčet
198 675 €
Výnosy
2 108 235 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 106 978 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 257 €
Náklady
2 083 899 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 082 985 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
914 €
Zisk
24 336 €
Daň z príjmov
5 336 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
19 000 €
Adresa
Ulica:Novoveská cesta 33/930
Obec:05401 Levoča
Okres:Levoča
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Levoča
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31693377
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.8.1994
SK NACE:02 100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Odvetvie:Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby