Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
303 424 €
Neobežný majetok
16 211 €
Obežný majetok
285 186 €
Časové rozlíšenie súčet
2 027 €
Pasíva
303 424 €
Vlastné imanie
252 816 €
Záväzky celkom
50 608 €
Výnosy
361 426 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
361 426 €
Náklady
336 535 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
336 281 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
254 €
Zisk
24 891 €
Daň z príjmov
5 101 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
19 790 €
Adresa
Ulica:Pionierska 24
Obec:08005 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:70 %
Základné údaje
IČO:31719473
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:8.1.1996
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby