Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

PREŠOV REAL, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 094 110 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
1 960 241 €
94 %
11 %
Pohľadávky spolu
1 818 645 €
93 %
36 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 818 645 €
93 %
35 %
Pohľadávky z obchodného styku
1 813 581 €
93 %
19 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
1 813 581 €
93 %
19 %
Iné pohľadávky
4 815 €
0 %
6 %
Daňové pohľadávky a dotácie
249 €
0 %
2 %
Finančné účty súčet
114 182 €
6 %
61 %
Bankové účty
110 500 €
6 %
60 %
Peniaze
3 682 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
27 414 €
1 %
3 %
Tovar
25 732 €
1 %
2 %
Materiál
1 682 €
0 %
0 %
Neobežný majetok
100 602 €
5 %
89 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
100 602 €
100 %
99 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
76 157 €
76 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 005 €
18 %
4 %
Stavby
6 440 €
6 %
66 %
Časové rozlíšenie súčet
33 267 €
2 %
0 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 725 €
89 %
71 %
Náklady budúcich období krátkodobé
3 542 €
11 %
24 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby