Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KOLLÁROVA 2 90021 SVÄTÝ JUR

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
19 827 €
Obežný majetok
19 827 €
Pasíva
19 827 €
Vlastné imanie
160 €
Záväzky celkom
19 666 €
Výnosy
285 372 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
29 173 €
Výnosy z finančnej činnosti
256 199 €
Náklady
285 240 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
255 774 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
29 467 €
Zisk
132 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
132 €
Príjmy29,1 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KOLLÁROVA 2 90021 SVÄTÝ JUR
priemer odvetvia*
Výdavky256,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
24,5 %
Tovary a služby
12,3 %
Bežné transfery
0,0 %
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA KOLLÁROVA 2 90021 SVÄTÝ JUR
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kollárova 2
Obec:90021 Svätý Jur
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Svätý Jur
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31811469
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby