Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"KOMPLEX", záujmové združenie obcí

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
481 845 €
Neobežný majetok
309 201 €
Obežný majetok
172 644 €
Pasíva
481 845 €
Vlastné imanie
479 169 €
Časové rozlíšenie súčet
2 677 €
Výnosy
171 787 €
Výnosy z finančnej činnosti
171 787 €
Náklady
29 146 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
28 786 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
360 €
Zisk
142 642 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
142 642 €
Adresa
Ulica:Námestie republiky 1176/10
Obec:90606 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:31870007
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:3.11.1992
SK NACE:94 999 Činnosti ostatných členských organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby