Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dom kultúry

Spolu majetok
121 323 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
100 135 €
83 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
100 135 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
97 135 €
97 %
3 %
Umelecké diela a zbierky
3 000 €
3 %
0 %
Obežný majetok
21 178 €
17 %
7 %
Pohľadávky spolu
9 708 €
46 %
14 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
9 708 €
46 %
12 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
6 042 €
29 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
3 666 €
17 %
0 %
Finančné účty súčet
7 414 €
35 %
82 %
Príjmový rozpočtový účet
4 401 €
21 %
0 %
Výdavkový rozpočtový účet
1 465 €
7 %
0 %
Ceniny
1 153 €
5 %
1 %
Bankové účty
395 €
2 %
75 %
Zásoby súčet
4 056 €
19 %
4 %
Materiál
4 056 €
19 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
10 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
10 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby