Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 365 010 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 245 893 €
91 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 245 893 €
100 %
100 %
Stavby
869 186 €
70 %
70 %
Pozemky
265 801 €
21 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
110 906 €
9 %
4 %
Obežný majetok
119 029 €
9 %
13 %
Finančné účty súčet
114 728 €
96 %
91 %
Bankové účty
114 728 €
96 %
90 %
Pohľadávky spolu
3 103 €
3 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 103 €
3 %
5 %
Odberatelia
3 103 €
3 %
2 %
Zásoby súčet
1 197 €
1 %
4 %
Materiál
1 197 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
89 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
89 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby