Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
926 802 €
Neobežný majetok
250 438 €
Obežný majetok
676 145 €
Časové rozlíšenie súčet
220 €
Pasíva
926 802 €
Vlastné imanie
6 040 €
Záväzky celkom
853 223 €
Časové rozlíšenie súčet
67 540 €
Výnosy
4 507 133 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 082 238 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 424 895 €
Náklady
4 474 759 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 416 671 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 047 176 €
Zisk
32 374 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
32 374 €
Adresa
Ulica:Štefánikova 1377/77
Obec:90501 Senica
Okres:Senica
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:34000992
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.1993
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby