Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
363 001 €
Neobežný majetok
277 703 €
Obežný majetok
85 155 €
Časové rozlíšenie súčet
143 €
Pasíva
363 001 €
Vlastné imanie
-731 €
Záväzky celkom
356 996 €
Časové rozlíšenie súčet
6 737 €
Výnosy
748 179 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
33 946 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
736 817 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
700 772 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
36 045 €
Zisk
11 362 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 361 €
Adresa
Ulica:Bernolákova 26
Obec:95301 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:34005153
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.9.1994
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby