Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spoločnosť Stredné Považie a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 559 285 €
Neobežný majetok
2 298 715 €
Obežný majetok
1 260 249 €
Časové rozlíšenie súčet
321 €
Pasíva
3 559 285 €
Vlastné imanie
1 917 466 €
Záväzky celkom
1 641 819 €
Výnosy
1 678 454 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 677 916 €
Výnosy z finančnej činnosti
538 €
Náklady
1 092 113 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 090 231 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 882 €
Zisk
586 341 €
Daň z príjmov
119 387 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
466 954 €
Adresa
Ulica:Opatovská 1735
Obec:91101 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:30 %
Základné údaje
IČO:34119647
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:7.4.1995
SK NACE:38 210 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby