Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 045 162 €
Neobežný majetok
1 898 359 €
Obežný majetok
146 788 €
Časové rozlíšenie súčet
15 €
Pasíva
2 045 162 €
Vlastné imanie
2 014 124 €
Záväzky celkom
31 038 €
Výnosy
232 914 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
211 851 €
Výnosy z finančnej činnosti
21 063 €
Náklady
224 167 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
222 640 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 527 €
Zisk
8 747 €
Daň z príjmov
6 167 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 580 €
Adresa
Ulica:Mlynárska 4677/39
Obec:92601 Sereď
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Sereď
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:34138561
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:15.4.1996
SK NACE:35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Odvetvie:Dodávka energií

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby