Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 116 774 €
Neobežný majetok
4 817 492 €
Obežný majetok
299 281 €
Pasíva
5 116 774 €
Vlastné imanie
72 394 €
Záväzky celkom
4 993 066 €
Časové rozlíšenie súčet
51 314 €
Výnosy
4 092 488 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
892 166 €
Výnosy z finančnej činnosti
20 €
Náklady
4 119 242 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 226 239 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
893 002 €
Zisk
-26 754 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-26 757 €
Adresa
Ulica:Skladná 4
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35538562
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.8.2001
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby