Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
918 519 €
Neobežný majetok
679 822 €
Obežný majetok
236 719 €
Časové rozlíšenie súčet
1 979 €
Pasíva
918 519 €
Vlastné imanie
-37 502 €
Záväzky celkom
956 021 €
Výnosy
2 096 068 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
56 351 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
2 099 234 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 051 284 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
47 950 €
Zisk
-3 166 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 166 €
Príjmy127,4 tis. €
Nedaňové príjmy
46,5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
34,2 %
Granty a transfery
19,3 %
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,4 %
Tovary a služby
21,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,4 %
Kapitálové výdavky
2,5 %
Bežné transfery
0,3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám. L. Novomeského 2
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35540648
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby