Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
199 170 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Granty a transfery
101 036 €
51 %
34 %
Tuzemské bežné granty a transfery
75 000 €
74 %
92 %
Zahraničné granty
26 036 €
26 %
7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
61 744 €
31 %
9 %
Z ostatných finančných operácií
61 744 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
36 390 €
18 %
56 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
27 264 €
75 %
88 %
Iné nedaňové príjmy
7 463 €
21 %
7 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 659 €
5 %
5 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
4 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby