Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
105 014 231 €
Neobežný majetok
102 559 517 €
Obežný majetok
2 440 555 €
Časové rozlíšenie súčet
14 159 €
Pasíva
105 014 231 €
Vlastné imanie
1 801 929 €
Záväzky celkom
96 117 076 €
Časové rozlíšenie súčet
7 095 226 €
Výnosy
22 085 880 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 511 804 €
Výnosy z finančnej činnosti
607 €
Náklady
22 590 064 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
22 478 364 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
111 700 €
Zisk
-504 184 €
Daň z príjmov
1 606 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-505 791 €
Adresa
Ulica:Nám. Maratónu Mieru 68/1
Obec:04266 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35555777
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:52 210 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby