Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Združenie miest a obcí myjavského regiónu

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 982 €
Neobežný majetok
8 025 €
Obežný majetok
10 956 €
Pasíva
18 982 €
Vlastné imanie
2 336 €
Časové rozlíšenie súčet
6 851 €
Výnosy
3 284 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
400 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 884 €
Náklady
4 140 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 140 €
Zisk
-856 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-856 €
Adresa
Ulica:M. R. Štefánika 560/4
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:35593032
Právna forma:Záujm. združ. práv.osôb
Zamestnancov:nezistený
Dátum vzniku:20.10.1995
SK NACE:94 999 Činnosti ostatných členských organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby