Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

METRO Bratislava a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
51 104 448 €
Neobežný majetok
50 818 192 €
Obežný majetok
282 818 €
Časové rozlíšenie súčet
3 438 €
Pasíva
51 104 448 €
Vlastné imanie
15 773 158 €
Záväzky celkom
35 331 290 €
Výnosy
896 539 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
862 029 €
Výnosy z finančnej činnosti
34 510 €
Náklady
858 837 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
755 039 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
103 798 €
Zisk
37 702 €
Daň z príjmov
10 238 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
27 464 €
Adresa
Ulica:Primaciálne nám. 1
Obec:81101 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:66 %
Základné údaje
IČO:35732881
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:20.11.1997
SK NACE:71 129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Odvetvie:Odborné, vedecké a technické činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby