Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
17 033 €
Obežný majetok
16 464 €
Časové rozlíšenie súčet
569 €
Pasíva
17 033 €
Vlastné imanie
-503 €
Záväzky celkom
17 536 €
Výnosy
120 504 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
120 504 €
Náklady
118 903 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
118 621 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
282 €
Zisk
1 601 €
Daň z príjmov
689 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
912 €
Adresa
Ulica:Milana Marečka 18
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35769980
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:1
Dátum vzniku:27.7.1999
SK NACE:60 200 Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
Odvetvie:Informácie a komunikácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby