Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
445 162 €
Neobežný majetok
200 792 €
Obežný majetok
248 714 €
Časové rozlíšenie súčet
-4 344 €
Pasíva
445 162 €
Vlastné imanie
112 489 €
Záväzky celkom
332 628 €
Časové rozlíšenie súčet
45 €
Výnosy
886 560 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
886 560 €
Náklady
841 075 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
836 483 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 592 €
Zisk
45 485 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
45 485 €
Adresa
Ulica:Bebravská 34
Obec:82107 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Vrakuňa
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:35815329
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:27.6.2001
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby