Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

KSP, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 823 498 €
Neobežný majetok
4 262 134 €
Obežný majetok
555 829 €
Časové rozlíšenie súčet
5 535 €
Pasíva
4 823 498 €
Vlastné imanie
4 481 570 €
Záväzky celkom
320 502 €
Časové rozlíšenie súčet
21 426 €
Výnosy
1 254 575 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 255 454 €
Výnosy z finančnej činnosti
-879 €
Náklady
1 138 465 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 138 026 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
439 €
Zisk
116 110 €
Daň z príjmov
29 893 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
86 217 €
Adresa
Ulica:Vajnorská 135
Obec:83104 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35847689
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:17.10.2002
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby