Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
523 029 450 €
Neobežný majetok
501 704 347 €
Obežný majetok
16 791 478 €
Časové rozlíšenie súčet
4 533 625 €
Pasíva
523 029 450 €
Vlastné imanie
383 478 563 €
Záväzky celkom
94 949 953 €
Časové rozlíšenie súčet
44 600 934 €
Výnosy
97 335 680 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
96 404 096 €
Výnosy z finančnej činnosti
931 584 €
Náklady
100 993 665 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
100 412 583 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
581 082 €
Zisk
-3 657 985 €
Daň z príjmov
-677 333 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 980 652 €
Adresa
Ulica:Prešovská 48
Obec:82646 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:59 %
Základné údaje
IČO:35850370
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:7.1.2003
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby