Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
460 636 297 €
Neobežný majetok
413 468 447 €
Obežný majetok
38 960 360 €
Časové rozlíšenie súčet
8 207 490 €
Pasíva
460 636 297 €
Vlastné imanie
321 423 437 €
Záväzky celkom
97 513 388 €
Časové rozlíšenie súčet
41 699 472 €
Výnosy
100 114 094 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
100 114 054 €
Výnosy z finančnej činnosti
40 €
Náklady
96 481 832 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
96 534 782 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
-52 950 €
Zisk
3 632 262 €
Daň z príjmov
999 818 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 632 444 €
Adresa
Ulica:Prešovská 48
Obec:82646 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:35850370
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:7.1.2003
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby