Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
476 509 914 €
Neobežný majetok
432 079 126 €
Obežný majetok
39 719 464 €
Časové rozlíšenie súčet
4 711 324 €
Pasíva
476 509 914 €
Vlastné imanie
314 797 602 €
Záväzky celkom
119 711 955 €
Časové rozlíšenie súčet
42 000 357 €
Výnosy
108 116 578 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
108 116 562 €
Výnosy z finančnej činnosti
16 €
Náklady
111 690 982 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
110 939 258 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
751 724 €
Zisk
-3 574 404 €
Daň z príjmov
-957 287 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 617 117 €
Adresa
Ulica:Prešovská 48
Obec:82646 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:59 %
Základné údaje
IČO:35850370
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:7.1.2003
SK NACE:36 001 Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby