Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálne cesty Bratislava a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 643 282 €
Neobežný majetok
289 134 €
Obežný majetok
2 289 433 €
Časové rozlíšenie súčet
64 715 €
Pasíva
2 643 282 €
Vlastné imanie
-2 391 315 €
Záväzky celkom
5 034 597 €
Výnosy
9 325 682 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
9 325 682 €
Náklady
11 978 527 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
11 956 166 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 361 €
Zisk
-2 652 845 €
Daň z príjmov
992 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 653 837 €
Adresa
Ulica:Čučoriedková 6
Obec:82712 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:68 %
Základné údaje
IČO:35947161
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.8.2005
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby