Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálne cesty Bratislava a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
481 404 €
Neobežný majetok
23 442 €
Obežný majetok
407 094 €
Časové rozlíšenie súčet
50 868 €
Pasíva
481 404 €
Vlastné imanie
-1 345 461 €
Záväzky celkom
1 826 865 €
Výnosy
3 717 747 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 717 747 €
Náklady
3 428 161 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 424 508 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 653 €
Zisk
289 586 €
Daň z príjmov
341 748 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-52 162 €
Adresa
Ulica:Čučoriedková 6
Obec:82712 Bratislava - Vrakuňa
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35947161
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.8.2005
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby