Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
753 239 €
Neobežný majetok
88 850 €
Obežný majetok
661 001 €
Časové rozlíšenie súčet
3 388 €
Pasíva
753 239 €
Vlastné imanie
255 779 €
Záväzky celkom
417 786 €
Časové rozlíšenie súčet
79 674 €
Výnosy
1 386 000 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 386 000 €
Náklady
1 383 720 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 379 120 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 601 €
Zisk
2 283 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 283 €
Adresa
Ulica:Jašíkova 2
Obec:82103 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:65 %
Základné údaje
IČO:35949473
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:9.8.2005
SK NACE:52 290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby