Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 088 051 €
Neobežný majetok
79 386 €
Obežný majetok
1 003 067 €
Časové rozlíšenie súčet
5 598 €
Pasíva
1 088 051 €
Vlastné imanie
294 195 €
Záväzky celkom
632 322 €
Časové rozlíšenie súčet
161 534 €
Výnosy
2 577 907 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 577 907 €
Náklady
2 524 764 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 510 943 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
13 821 €
Zisk
53 143 €
Daň z príjmov
14 727 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
38 416 €
Adresa
Ulica:Jašíkova 2
Obec:82103 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:65 %
Základné údaje
IČO:35949473
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:9.8.2005
SK NACE:52 290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby