Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
6 798 054 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
4 717 109 €
69 %
7 %
Finančné účty súčet
1 811 304 €
38 %
35 %
Bankové účty
1 778 132 €
38 %
35 %
Peniaze
33 172 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
1 626 432 €
34 %
36 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 626 432 €
34 %
32 %
Pohľadávky z obchodného styku
1 497 218 €
32 %
13 %
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
780 662 €
17 %
5 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
716 556 €
15 %
8 %
Daňové pohľadávky a dotácie
119 782 €
3 %
4 %
Iné pohľadávky
9 432 €
0 %
2 %
Zásoby súčet
1 279 373 €
27 %
29 %
Materiál
1 279 373 €
27 %
29 %
Neobežný majetok
2 073 538 €
31 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 073 538 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 947 978 €
94 %
9 %
Stavby
113 654 €
5 %
64 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 906 €
1 %
13 %
Časové rozlíšenie súčet
7 407 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
7 226 €
98 %
39 %
Náklady budúcich období dlhodobé
181 €
2 %
13 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby