Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 031 444 €
Neobežný majetok
3 583 533 €
Obežný majetok
432 634 €
Časové rozlíšenie súčet
15 277 €
Pasíva
4 031 444 €
Vlastné imanie
978 721 €
Záväzky celkom
2 324 513 €
Časové rozlíšenie súčet
728 210 €
Výnosy
4 078 482 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 078 477 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
4 129 572 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 096 821 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
32 751 €
Zisk
-51 090 €
Daň z príjmov
-8 702 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-42 388 €
Adresa
Ulica:Kremnička 53
Obec:97405 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36016411
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:27.12.1996
SK NACE:49 310 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
Odvetvie:Doprava a skladovanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby