Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MBB a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
39 746 912 €
Neobežný majetok
29 772 315 €
Obežný majetok
9 960 558 €
Časové rozlíšenie súčet
14 039 €
Pasíva
39 746 912 €
Vlastné imanie
27 487 240 €
Záväzky celkom
4 545 802 €
Časové rozlíšenie súčet
7 713 870 €
Výnosy
4 929 145 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 917 157 €
Výnosy z finančnej činnosti
11 988 €
Náklady
4 823 093 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 742 568 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
80 525 €
Zisk
106 052 €
Daň z príjmov
92 836 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
13 216 €
Adresa
Ulica:ČSA 26
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36039225
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:11.1.2000
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby