Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 764 380 €
Neobežný majetok
1 540 275 €
Obežný majetok
223 549 €
Časové rozlíšenie súčet
557 €
Pasíva
1 764 380 €
Vlastné imanie
9 673 €
Záväzky celkom
1 736 145 €
Časové rozlíšenie súčet
18 563 €
Výnosy
2 257 385 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
82 798 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 174 588 €
Náklady
2 258 218 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 212 401 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
45 818 €
Zisk
-833 €
Daň z príjmov
14 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-847 €
Adresa
Ulica:Komenského 1
Obec:91731 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36082058
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.3.1998
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby