Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
658 244 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
628 793 €
96 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
628 793 €
100 %
100 %
Stavby
504 885 €
80 %
61 %
Pozemky
85 021 €
14 %
15 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 887 €
6 %
3 %
Obežný majetok
29 373 €
4 %
7 %
Finančné účty súčet
29 348 €
100 %
82 %
Bankové účty
29 334 €
100 %
75 %
Ceniny
14 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
25 €
0 %
4 %
Materiál
25 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
78 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
78 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby