Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Érsekújvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
94 208 €
Neobežný majetok
6 843 €
Obežný majetok
71 305 €
Časové rozlíšenie súčet
16 060 €
Pasíva
94 208 €
Vlastné imanie
28 707 €
Záväzky celkom
62 071 €
Časové rozlíšenie súčet
3 430 €
Výnosy
453 089 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
7 115 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
433 228 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
425 003 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 225 €
Zisk
19 861 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
19 860 €
Adresa
Ulica:Turecká 36
Obec:94001 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36102628
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:91 010 Činnosti knižníc a archívov
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby