Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 444 861 €
Neobežný majetok
2 281 298 €
Obežný majetok
163 563 €
Pasíva
2 444 861 €
Vlastné imanie
-79 742 €
Záväzky celkom
2 474 289 €
Časové rozlíšenie súčet
50 313 €
Výnosy
1 340 153 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
140 658 €
Výnosy z finančnej činnosti
9 €
Náklady
1 429 018 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 414 922 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
14 097 €
Zisk
-88 865 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-88 865 €
Adresa
Ulica:Petöfiho ul. č. 1
Obec:94501 Komárno
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36102679
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.1999
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby