Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Jókaiho divadlo v Komárne Komáromi Jókai Színház

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 444 861 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 281 298 €
93 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 281 298 €
100 %
100 %
Stavby
1 691 723 €
74 %
61 %
Pozemky
575 469 €
25 %
15 %
Dopravné prostriedky
14 106 €
1 %
0 %
Obežný majetok
163 563 €
7 %
7 %
Finančné účty súčet
150 949 €
92 %
82 %
Bankové účty
139 144 €
85 %
75 %
Ceniny
11 805 €
7 %
1 %
Pohľadávky spolu
12 216 €
7 %
14 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
12 216 €
7 %
12 %
Odberatelia
11 220 €
7 %
2 %
Iné pohľadávky
996 €
1 %
1 %
Zásoby súčet
398 €
0 %
4 %
Materiál
398 €
0 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby